DOPRAVA ZDARMA při objednávce nad 1500 Kč DÁREK k nákupu nad 600 Kč

Nezahrávejte si s ohněm

Za Dobrý svět(lo) dáme ruku do ohně, ale prosíme, NAKLÁDEJTE S NÍM OPATRNĚ.

Díky svíčkám a voskům do aromalamp můžete trávit hezké chvíle se svými blízkými, partnery, kamarády, rodinou … tak si to
nenechte pokazit zbytečnou chybou. Nemůžeme nést zodpovědnost za škody vzniklé kvůli jejich nedodržení. Přejeme vám Dobrý svět(lo).


Dbejte na své bezpečí a držte se následujících pravidel:

 • Před zapálením svíčky upravte knot na délku max. 0,5 cm, správná péče o knot má zásadní vliv na životnost a celkové hoření svíčky. (Svíčka tak nebude čoudit a nebude mít moc velký plamen)
 • Hořící svíčku nikdy nenechávejte bez dozoru, umisťujte ji na nehořlavý povrch
 • Umisťujte svíčky ve vzpřímené poloze
 • Neumisťujte svíčku do blízkosti zdroje tepla, ani do průvanu
 • U některých svíček si všimnete "vzoru" na stěně sklenice, jedná se o vosk, který při tuhnutí zůstal nalepený na skle a zbytek se přibližně o 1mm oddálil, nejedná se o vadu, ale o přirozenou vlastnost vosku. Vosk se tuhnutím smršťuje.
 • Nezapalujte bylinky, zapalujte pouze knot
 • Dodržujte bezpečnostní vzdálenost u hořících svíček, která činí min. 30 cm
 • Hořící svíčku umístěte mimo dosah dětí a domácích zvířat
 • Hořící svíčku nenechávejte na (nebo v blízkosti předmětů), které se mohou snadno vznítit
 • Svíčku nechte hořet aspoň hodinu v kuse, dokud se nevytvoří rozpuštěná hladina vosku po celém průměru svíčky. V opačném případě vám svíčka neprohoří až po okraj a bude vytvářet tzv. tunel.
 • Nikdy nenechávejte rozehřát veškerý obsah vosku. Doporučujeme nenechávat svíčku hořet déle než 4 hodiny v kuse (optimálně 2-3 hodiny), může pak docházet k utápění knotu ve velkém množství roztaveného vosku. (Pokud se vám tak náhodou stane, stačí knot např. vidličkou opatrně narovnat a nechat vosk ztuhnout.
 • Pokud svíčka vrhá zbytečně vysoký plamen, upravte délku knotu. 
 • V roztaveném vosku nenechávejte zápalky ani jiné úlomky, aby nedošlo k rozšíření ohně
 • Plamen nikdy nenechávejte hořet směrem ke sklu nebo přímo na sklo. Daná část skla se nahřeje, teplem roztáhne a sklo v takovém případě praskne.
 • Nepohybujte se svíčkou během hoření
 • Plamen vždy uhaste, nesfoukávejte ho
 • Pokud svíčka v průběhu hoření samovolně zhasne, odeberte část vosku.
 • Čajové svíčky používejte pouze ve svícnech a lampách s dostatečným odvětráváním

Vosky do aromlamp:

 • Výrobek smí být použit pouze v zařízeních k tomu výrobcem určených! Dodržujte jeho návod k použití. 
 • S výrobkem smí manipulovat jen dospělá osoba, která si přečetla a porozuměla návodu výrobce aromalampy! 
 • Výrobek je nepoživatelný! 
 • Aromalampa musí být postavena na vodorovně stabilní nehořlavé podložce. V její blízkosti nesmí být umístěny hořlavé předměty, zábavní pyrotechnika, nesmí být umístěna v průvanu nebo v prostředí s nebezpečím vzniku požáru. 
 • Čajové svíčky používejte pouze ve svícnech a lampách s dostatečným odvětráváním

Screenshot_20191108_104904

 Nedodržení těchto bezpečnostních pokynů a bezpečnostních pokynů na štítku není důvodem k oprávněné reklamaci.

Svíčky a vonné vosky je zakázáno užívat vnitřně a nejsou tedy určeny ke konzumaci.

Svíčky mají minimální trvanlivost 2 roky. Mějte, prosíme, na paměti, že po dobu uskladnění dochází k postupnému vývoji vůně. Vonné vosky nejsou uskladněny v obalu, a proto je spotřebujte do 2 měsíců od nákupu.

Svíčky ani vonné vosky nejsou dle platné legislativy EU certifikovány jako kosmetické produkty.