Nezahrávejte si s ohněm

Za Dobrý svět(lo) dáme ruku do ohně, ale prosíme, NAKLÁDEJTE S NÍM OPATRNĚ.

Díky svíčkám a voskům do aromalamp můžete trávit hezké chvíle se svými blízkými, partnery, kamarády, rodinou … tak si to
nenechte pokazit zbytečnou chybou. Nemůžeme nést zodpovědnost za škody vzniklé kvůli jejich nedodržení. Přejeme vám Dobrý svět(lo).


Dbejte na své bezpečí a držte se následujících pravidel:

 • Dodržujte bezpečnostní vzdálenost u hořících svíček, která činí min. 30 cm
 • Hořící svíčku nikdy nenechávejte bez dozoru, umisťujte ji na nehořlavý povrch
 • Hořící svíčku umístěte mimo dosah dětí a domácích zvířat
 • Hořící svíčku nenechávejte na (nebo v blízkosti předmětů), které se mohou snadno vznítit
 • Neumisťujte svíčku do blízkosti zdroje tepla, ani do průvanu.
 • Umisťujte svíčky ve vzpřímené poloze
 • Nikdy nenechávejte rozehřát veškerý obsah vosku
 • Pokud svíčka vrhá zbytečně vysoký plamen, upravte délku knotu. 
 • V roztaveném vosku nenechávejte zápalky ani jiné úlomky, aby nedošlo k rozšíření ohně
 • Nepohybujte se svíčkou během hoření
 • Před zapálením svíčky upravte knot na délku max. 0,5 cm, správná péče o knot má zásadní vliv na životnost a celkové hoření svíčky
 • Plamen vždy uhaste, nesfoukávejte ho
 • Vždy používejte svícen
 • Čajové svíčky používejte pouze ve svícnech a lampách s dostatečným odvětráváním

Vosky do aromlamp:

 • Výrobek smí být použit pouze v zařízeních k tomu výrobcem určených! Dodržujte jeho návod k použití. 
 • S výrobkem smí manipulovat jen dospělá osoba, která si přečetla a porozuměla návodu výrobce aromalampy! 
 • Výrobek je nepoživatelný! 
 • Aromalampa musí být postavena na vodorovně stabilní nehořlavé podložce. V její blízkosti nesmí být umístěny hořlavé předměty, zábavní pyrotechnika, nesmí být umístěna v průvanu nebo v prostředí s nebezpečím vzniku požáru. 
 • Čajové svíčky používejte pouze ve svícnech a lampách s dostatečným odvětráváním

Screenshot_20191108_104904

 

 

 

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.. Více informací zde.